Penile cancer

Bị ung thư (Having cancer)

Penile cancer

Bị ung thư (Having cancer) star_border Save this page

Nếu cần thông dịch viên, quý vị có thể gọi Dịch vụ Thông Phiên dịch qua Điện thoại (TIS) 13 14 50 và nhờ họ nối đường dây của quý vị với các số điện thoại hỗ trợ được cung cấp trên trang này.

Bị ung thư

Việc phát hiện mình bị ung thư có thể gây ra căng thẳng/lo lắng. Quý vị sẽ cần đi làm một số xét nghiệm và gặp một bác sĩ chuyên khoa về ung thư.

Kết quả xét nghiệm sẽ giúp bác sĩ biết được thông tin về bệnh ung thư của quý vị. Bác sĩ sẽ giải thích về loại ung thư mà quý vị mắc phải và những gì quý vị cần biết về bệnh này. Quý vị cũng có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào mình muốn biết về bệnh ung thư.

Khi đến các cuộc hẹn, quý vị có thể đem theo người thân hoặc bạn bè để họ hỗ trợ mình.

Chữa trị ung thư

Bác sĩ chuyên khoa của quý vị làm việc với một đội ngũ gồm các bác sĩ, y tá và chuyên viên y tế khác. Đây gọi là đội chăm sóc bệnh nhân ung thư. Họ sẽ làm một kế hoạch điều trị cho quý vị, và bác sĩ sẽ giải thích về việc này.

Các loại chữa trị chính đối với ung thư gồm có:

  • giải phẫu để loại bỏ ung thư khỏi cơ thể
  • xạ trị để chữa trị ung thư bằng cách dùng quang tuyến 
  • thuốc chẳng hạn như hóa trị để diệt hoặc làm hư hại tế bào ung thư.

Không phải tất cả các chữa trị đều phù hợp cho mọi loại ung thư. Hầu hết các bệnh nhân ung thư nhận được các chữa trị phối hợp.

Hãy nhờ bác sĩ giải thích bất cứ điều gì mà quý vị không hiểu, và hỏi họ về việc mình có thể lấy thêm thông tin và sự trợ giúp ở đâu.

Dùng thông dịch viên

Khi đến cuộc hẹn, quý vị có quyền được thông dịch viên y tế giúp đỡ. Quý vị không cần phải nhờ người thân hoặc bạn bè giúp thông dịch cho mình.

Khi đặt hẹn, vui lòng cho biết rằng quý vị cần thông dịch viên tiếng Việt.

Quý vị cũng có thể dùng Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch (TIS). Dịch vụ này miễn phí và làm việc 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Gọi đến số 131 450 để có thông dịch viên giúp quý vị qua điện thoại.

Tìm thông tin đã dịch thuật

Khi bị ung thư thì có nhiều điều cần tìm hiểu và quyết định. Nếu ngôn ngữ thường dùng của quý vị không phải là Anh ngữ thì có thể khó hiểu được những gì đang xảy ra.

Bấm vào các đường dẫn (links) của trang này để tìm hiểu thông tin về ung thư bằng tiếng Việt. Các đường dẫn này giúp quý vị biết thông tin từ các cơ quan nổi tiếng về ung thư tại Úc.

Một số bệnh viện cũng có thông tin đã dịch thuật. Hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá để lấy thông tin Việt ngữ nếu có.

Nói về văn hóa và tín ngưỡng

Thường thì văn hóa, tôn giáo và các trải nghiệm đã qua của quý vị có thể ảnh hưởng đến việc quý vị cảm nghĩ thế nào về ung thư và việc chữa trị ung thư.

Nên thảo luận với bác sĩ và y tá về văn hóa và tín ngưỡng của quý vị. Việc này giúp họ hiểu được những gì quan trọng đối với quý vị.

Tìm hỗ trợ

Điều quan trọng là có được thông tin và sự hỗ trợ thích đáng khi bị ung thư.

Nếu quý vị có bất cứ vấn đề hoặc thắc mắc nào, hãy thảo luận với bác sĩ hoặc y tá đang chăm sóc cho mình.

Quý vị cũng có thể được giúp đỡ từ Cancer Council (Hội đồng Ung thư):

  • Đây là một cơ quan hỗ trợ những người bị ung thư.
  • Số điện thoại của đường dây thông tin và hỗ trợ của họ là: 13 11 20, Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
  • Quý vị có thể dùng Dịch vụ Thông phiên dịch (TIS) qua số 131 450 để liên lạc đến họ.

Các loại ung thư

Chúng tôi có một số có đường dẫn phụ trội có thông tin dịch thuật về một số loại ung thư cụ thể. Bấm vào tên của loại bệnh ung thư để đến trang mạng có đường dẫn phụ trội.

My notes: