Penile cancer

Chẩn đoán (Diagnosis) star_border Save this page

Chẩn đoán là khi bác sĩ tìm cách để xác định xem bệnh nhân mắc bệnh gì.

Quý vị sẽ cần trải qua một số xét nghiệm, và trong hầu hết các trường hợp, sẽ cần gặp thêm bác sĩ khác để được chẩn đoán. Đây có thể là giai đoạn căng thẳng cho quý vị và gia đình.

Thông tin trong mục này sẽ giúp quý vị biết được những gì sẽ xảy ra khi đến gặp một bác sĩ để xem mình có bị ung thư không.