Chronic leukaemia

Tìm kiếm hỗ trợ (Finding support) star_border Save this page

Có rất nhiều điều thực tế cần giải quyết khi quý vị bị ung thư.

Quý vị cần quyết định đi làm các xét nghiệm và được điều trị ở đâu, và tính xem mọi thứ sẽ tốn bao nhiêu tiền. Một số người cần được giúp đỡ tại nhà, hoặc lo lắng về tiền bạc, công việc hoặc các vấn đề pháp lý.

Những người trong gia đình và những người chăm sóc người bị ung thư cũng có thể cần thông tin và sự hỗ trợ.

Dùng phần này để tìm hiểu xem quý vị có thể được trợ giúp và hỗ trợ ở đâu.