General cancer information

Mối quan tâm về tình dục (Sexual concerns)

General cancer information

Mối quan tâm về tình dục (Sexual concerns)

Những lo lắng về tình dục là điều phổ biến sau khi được chẩn đoán bị ung thư và được điều trị. Lo lắng có thể gồm có những thay đổi về thể chất, cảm thấy mình ít khêu gợi hơn hoặc mất hứng thú tình dục.

Nếu quý vị gặp bất kỳ vấn đề nào kể trên, có những dịch vụ có thể giúp đỡ.

Mối quan tâm về tình dục khi bị ung thư

Có một số điều liên quan đến chẩn đoán và điều trị ung thư có thể gây ra những lo lắng về tình dục.

Những điều này gồm có:

  • thay đổi về thể chất
  • thay đổi về cảm xúc
  • trở ngại trong sự thân mật
  • ít quan tâm đến tình dục
  • thay đổi ngoại hình
  • rắc rối về khả năng sinh sản.

Đối phó với những lo lắng về tình dục

Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác và mối quan tâm về tình dục ảnh hưởng đến một số người nhiều hơn những người khác. Điều này tùy thuộc vào việc quý vị có nhiều hoạt động tình dục hay không và quý vị có mối quan hệ nào hay không.

Ngay cả khi gặp vấn đề về tình dục, quý vị vẫn có thể tận hưởng một mối quan hệ thân mật. Thân mật với người khác là gần gũi về thể chất và tình cảm với họ. Có thể có quan hệ thân mật mà không cần quan hệ tình dục.

Sức khỏe tình dục của quý vị là điều quan trọng, nhưng có thể khó thảo luận với bác sĩ hoặc y tá. Có thể dễ nói chuyện với nhân viên xã hội hoặc cố vấn hơn, là những người có thể cung cấp thông tin và trợ giúp cho quý vị.

Nếu quý vị có hoạt động tình dục trong thời gian điều trị, hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá về những biện pháp phòng ngừa cần làm. Nhiều phương pháp điều trị ung thư có thể gây hại cho thai nhi nên quý vị cần tránh mang thai.

My notes: