Mesothelioma

Giữ cảm xúc tốt (Staying emotionally well) star_border Save this page

Bị ung thư có thể rất căng thẳng và có thể gây ra nhiều cảm xúc khác nhau.

Nó có thể thay đổi cách quý vị cảm nhận về bản thân và ảnh hưởng đến mối quan hệ của quý vị với những người khác.

Không có cách nào đúng hay sai để đối phó với bệnh ung thư. Mọi người đều đối phó theo những cách khác nhau.

Điều quan trọng cần biết là có những người và tổ chức có thể hỗ trợ quý vị và giúp quý vị tìm cách đối phó. Hỏi bác sĩ hoặc y tá nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm.